Rhaglen sy’n peilota, dysgu a rhannu er mwyn budd economi Ynys Môn...

 

peilota... dysgu... rhannu

pilot... learn... share

Mae Arloesi Môn yn rhaglen LEADER sy’n datblygu a gweithredu prosiectau mewn cydweithrediad a’r gymuned o dan y themâu canlynol:

  • Ynni
  • Allanoli Gwasanaethau
  • Technoleg Ddigidol
  • Ychwanegu gwerth at adnoddau
  • Datblygu cadwyni cyflenwi

Nod y rhaglen yw adnabod a threialu ymatebion arloesol i'r heriau sy'n wynebu Ynys Môn. Os ydynt yn llwyddiannus, y nod yw rhannu ymarfer da ledled Ynys Môn a thu hwnt.

Mae’r rhaglen yn cael ei arwain gan Grŵp Gweithredu Lleol sy’n cynnwys aelodau o’r sectorau preifat, cyhoeddus a gwirfoddol.

Dysgwch fwy am yr hyn rydyn ni’n ei wneud...01248 725 700

Arloesi Môn, Neuadd Y Dref Llangefni, Sgwar Bulkeley, Llangefni, Ynys Môn LL77 7LR