TeliMôn

Cododd y syniad am beilot TeliMôn o’r gwaith o dan y Rhaglen Ddatblygu Gwledig ddiwethaf a oedd yn ystyried sefydlu sianel deledu gymunedol ar gyfer Môn.

Cododd y syniad am beilot TeliMôn o’r gwaith o dan y Rhaglen Ddatblygu Gwledig ddiwethaf a oedd yn ystyried sefydlu sianel deledu gymunedol ar gyfer Môn. Oherwydd cyfyngiadau amser a thrwyddedau, ni wireddwyd y prosiect, ac, er bob llawer o waith wedi’i wneud, rhoddwyd y gorau iddo.   Ond, yn 2017, roedd grŵp o wirfoddolwyr eisiau gwneud rhywbeth tebyg i weld a oedd yna gyfle i greu cynnwys o ansawdd da y gellid ei bostio ar lein.

 

Sefydlodd y prosiect TeliMôn sianel deledu, ar lein, ddwyieithog, TeliMôn, yn canolbwyntio ar hyrwyddo ‘agenda synnwyr o le’ gyda chysylltiadau â phobl a chymunedau ar bob lefel.    Mae’n darparu hyfforddiant a chyfleoedd i bobl ifanc sydd allan o waith neu sy’n dlawd mewn gwaith i wella eu sgiliau a’u tebygolrwydd o gael gwaith a hefyd bobl hŷn sy’n dymuno arallgyfeirio i feysydd gwaith eraill.

Recriwtiwodd TeliMôn grŵp llywio o wirfoddolwyr cymunedol gyda gwahanol sgiliau yn y cyfryngau, gan gynnwys haneswyr, a grŵp craidd o ymarferwyr profiadol gan gynnwys fideograffwyr a masnachwyr cyfryngau cymdeithasol gan ddarparu 40 o fideos mewn llai na 48 mis.   Roedd y cynnwys yn amrywiol, ond yn ddwyieithog ac yn arddangos teimlad  ‘Synnwyr o Le’ ar gyfer cymuned, natur, hanes, bioamrywiaeth a ddenodd fwy na 4,000 o ddilynwyr.

 

Mae llawer o’r aelodau gwreiddiol wedi symud i swyddi gydag S4C ac mae un hyfforddai ifanc wedi’i recriwtio gan Goleg Menai Llandrillo fel darlithydd.

 

Casgliadau

 

Ymgorfforwyd TeliMôn fel Menter Gymdeithasol fis Hydref 2019 ac mae’n dal i gynhyrchu cynnwys ardderchog.   Ar hyn o bryd, mae’n annog y cyhoedd i anfon eu ffilmiau, erthyglau ysgrifenedig, barddoniaeth a recordiadau llais eu hunain i geisio canfod talent a gwirfoddolwyr newydd ar gyfer datblygiad personol yn y dyfodol y rhai sy’n cymryd rhan ac er mwyn parhâd TeliMôn.

Videos

Find out more about what we do...01248 725 700

Arloesi Môn, Neuadd Y Dref Llangefni, Sgwar Bulkeley, Llangefni, Ynys Môn LL77 7LR