Amgueddfa Dros Dro – Rhannu Atgofion

Roedd ail ran y peilot Amgueddfa Dros Dro, Rhannu Atgofion, yn cysylltu ag Oriel Môn, Archifau Llangefni, Ysgolion a chartrefi preswyl.

Roedd ail ran y peilot Amgueddfa Dros Dro, Rhannu Atgofion, yn cysylltu ag Oriel Môn, Archifau Llangefni, Ysgolion a chartrefi preswyl ac yn canolbwyntio ar godi ymwybyddiaeth ac ar weithio mewn partneriaeth ar y cysyniad o rannu atgofion, cyfrannu at gasgliad yr Archifau o hanes cymdeithasol a thrafod dewisiadau ynghylch amgueddfa’r bobl.

Dilynodd y peilot Amgueddfa Dros Dro Rhannu Atgofion y peilot llwyddiannus, cyntaf, Trysorau Môn, a oedd yn canolbwyntio ar ddigwyddiadau ond nad oedd wedi cyrraedd y gynulleidfa yn ôl y disgwyl.

Er mwyn i’r Amgueddfa Dros Dro allu cysylltu gyda’r grwpiau a’r bobl angenrheidiol, comisiynwyd peilot rhan 2 a chynhaliwyd sesiynau agored yn Oriel Môn yn Llangefni, gweithdai gyda phlant mewn pedair ysgol gynradd ac yn Archifau Llangefni ac ymweliadau â thri chartref preswyl.

Cynhaliwyd llawer o gyfweliadau gyda gwahanol thenau yn y gwahanol fannau:

Ymweliadau ysgolion:

 • Ysgol y Ffridd, Gwalchmai
  • Archeoleg a’i bwysigrwydd
 • Ysgol Rhoscolyn, Caergybi
  • Ymweliad ag Archifau Môn i gael profiad o ysgol yn oes Fictoria, Llongddrylliad y Royal Charter a Llyn Cerrig Bach.
 • Ysgol Caergeiliog, Caergybi.
  • Hanes Llyn Cerrig Bach a’r Gadwyn Gaethweision
 • Ysgol Rhyd Y Llan, Llanfaethlu
  • Hanes cloddi safle Wylfa newydd a’r pethau a ddaeth i’r fei

Cartrefi preswyl:

 • Springholme Traeth Coch
 • Cyfweliadau unigol gyda thrigolion a thrafod gwrthrychau –cyflwyno dol Fictorianaidd i Oriel Môn
 • Plas Dyffryn, Y Fali
  • Trafod bwyd yn y 40au a’r 50au, sinemâu cymunedol, rhannu atgofion ynghylch y pethau oedd yn cael eu dangos
 • Glan Rhos, Brynsiencyn
  • Y tîm wedi’u gwisgo fel ‘Wren’ y Llynges, Thomas Telford a milwr Americanaidd ac yn hel atgofion am dueddiadau ffasiwn o’r 40au tan y 70au.

Casgliadau

Roedd yr ail Amgueddfa Dros Dro’n boblogaidd iawn, yn ennyn diddordeb plant a phobl oedrannus ac yn codi llawer o atgofion i’w rhannu gyda chenedlaethau’r dyfodol.

 

Fideos

Dysgwch fwy am yr hyn rydyn ni’n ei wneud...01248 725 700

Arloesi Môn, Neuadd Y Dref Llangefni, Sgwar Bulkeley, Llangefni, Ynys Môn LL77 7LR