Amgueddfa Dros Dro

Bwriad yr Amgueddfa Dros Dro, Rhannu Trysorau Môn, yw ychwanegu gwerth at hunaniaeth ac adnoddau diwylliannol lleol.

Bwriad yr Amgueddfa Dros Dro, Rhannu Trysorau Môn, yw ychwanegu gwerth at hunaniaeth ac adnoddau diwylliannol lleol drwy roi’r modd a’r cyfle i bobl mewn cymunedau i arddangos eu heitemau o arwyddocâd hanesyddol a phersonol am un diwrnod yn unig mewn digwyddiadau poblogaidd ym Môn. Daw’r Amgueddfa Dros Dro â phobl at ei gilydd drwy sgwrsio, hel straeon, celf a dangos eitemau.   Roedd thema i’r arddangosfeydd ac roedd mentrau cymdeithasol sydd eisoes yn bodoli ac yn cymryd rhan yn y sector treftadaeth yn weithgar yn y peilot.

Ymwelodd yr Amgueddfa Dros dro â phedwar digwyddiad ym Môn yn 2017 a denu tua 800 o bobl.   Dewiswyd y digwyddiadau oherwydd eu lleoliad a’u poblogrwydd a bod ganddyn nhw themâu penodol:

  • Rali Hen Bethau Môn – Arddangosfa o hen offer
  • Carnifal Llangefni – Hanes Llangefni
  • Gŵyl Hamdden Caergybi – Hanes Caergybi
  • Diwrnod Bad Achub Moelfre – Y Royal Charter (Golden Wreck)
  • Roedd yna hefyd ddiwrnod ychwanegol yn Sioe Môn – cyffredinol

Hysbysebwyd y lleoliadau’n eang ar y cyfryngau cymdeithasol ac mewn print ac anogwyd cymunedau Môn i ddod ag eitemau personol o werth treftadaeth, hanesyddol ac fel arall i’r amgueddfa dros dro, trafod eu heitemau gyda chyfranwyr eraill ac aelodau o’r cyhoedd, ac felly adrodd eu storïau a rhannu atgofion.

Roedd yr Amgueddfa Dros dro yn ffordd lwyddiannus o gasglu eitemau o werth ac yn ffordd o gadw ac adfywio arddangosfeydd lleol eraill sy’n cael eu rheoli gan Fentrau Cymdeithasol Treftadaeth Môn ac a oedd yn falch o dderbyn yr eitemau oedd wedi’u cyflwyno.  Mae’r eitemau newydd hyn yn ychwanegu gwerth at gasgliadau presennol ac felly’n denu diddordeb twristiaid ac o fudd i economi’r ardal.

Casgliadau

Roedd gwaith yr Amgueddfa Dros Dro yn galonogol ac yn dangos fod angen rhannu mwy ar atgofion ac eitemau ac arweiniodd hyn at ystyried a oes angen rhan 2.

Peilotiaid eraill yn deillio o’r gwaith hwn –  

Amgueddfa Dros Dro – Trysorau Môn 2 – Rhannu Atgofion

Fideos

Dysgwch fwy am yr hyn rydyn ni’n ei wneud...01248 725 700

Arloesi Môn, Neuadd Y Dref Llangefni, Sgwar Bulkeley, Llangefni, Ynys Môn LL77 7LR