Hanes Digidol – Madam Wen

Un o ddau beilot a awgrymwyd gan waith ymchwil blaenorol a wnaed ar gyfer Pentrefi Digidol (Llanfechell, Talwrn, Bryngwran).

Roedd peilot Madam Wen yn un o ddau beilot a awgrymwyd gan waith ymchwil blaenorol a wnaed ar gyfer Pentrefi Digidol (Llanfechell, Talwrn, Bryngwran) yn codi o astudiaeth yn ystyried y dichonoldeb o rannu hanes lleol drwy ddefnyddio technoleg newydd sy’n esblygu.

Roedd y peilot Madam Wen yn anelu at beilota:

  • Sut y gellir defnyddio technoleg newydd Realiti Estynedig a Rhithwirionedd i gael budd economaidd i fewndir Môn yn y dyfodol.
  • Sut y gallai llwybrau digidol gyda gwerth ychwanegol ddenu ychwaneg o dwristiaid gydol y flwyddyn
  • Sut y gallai darparwyr llety yng nghanol Môn wledig elwa drwy becynnau hel achau a phecynnau hanes byw
  • Sut y gallai peilotiaid technoleg digidol arloesol o’r ardaloedd mwyaf gwledig elwa o, a defnyddio, prosiectau treftadaeth a chadwraeth i warchod a gwella’r cynnyrch treftadaeth

 

DISGRIFIAD LLAWN O’R PROSIECT

Dewiswyd yr Iorwerth Arms ym Mryngwran, yr unig dafarn ar yr ynys mewn perchnogaeth gymunedol, oherwydd bod y gymuned yn lansio gŵyl newydd yn dathlu hanes / chwedl Madam Wen, Gŵyl Madam Wen Festival.  Roedd yr ŵyl yn llawn o ddylanwadau hanesyddol a diwylliannol a lansiwyd cynnyrch digidol newydd a oedd yn galluogi cwsmeriaid i ddefnyddio I Pad i gael mynediad ar lein a gwybodaeth am Fadam Wen a chyfieithiad ar y pryd o lyfr am ei bywyd, delwedd ryngweithiol 3D ohoni’n marchogaeth ceffyl neu’n hedfan ar ddraig a chyfle i gymryd hunlun gyda Madam Wen maint llawn.

Roedd y cynnyrch a’r ŵyl yn llwyddiant ysgubol ar y diwrnod, a’r bwriad yw defnyddio’r cydsyniad ar gyfer asedau cymunedol eraill yn y dyfodol.

Casgliadau

Roedd y cynnyrch a’r ŵyl yn llwyddiant ysgubol, a’r bwriad yw ystyried mentrau sy’n gwella ac yn ychwanegu gwerth at y cydsyniad er mwyn ei ddefnyddio yn y dyfodol.

Fideos

Dysgwch fwy am yr hyn rydyn ni’n ei wneud...01248 725 700

Arloesi Môn, Neuadd Y Dref Llangefni, Sgwar Bulkeley, Llangefni, Ynys Môn LL77 7LR