Mewndir Môn

Herio dwy gymuned ym mewndir Môn trwy gyfres o ffilmiau

Roedd y peilot Mewndir Môn yn herio dwy gymuned ym mewndir Môn trwy gyfres o ffilmiau i rannu sut yr oedden nhw’n teimlo am eu cymunedau, eu gwybodaeth o hanes a chwedlau lleol, beth sy’n eu gwneud yn wahanol, a’u dyheadau am eu pentrefi yn y dyfodol.

Creodd y peilot Mewndir Môn gyfres o ffilmiau am Walchmai a Llannerchymedd, dau bentref gwledig ym mewndir Môn gan ystyried beth sy’n eu gwneud yn wahanol, beth maen nhw’n ei wybod am eu hanes a sut y gallen nhw ddenu ymwelwyr i’w cymunedau.

Cynhaliwyd cyfres o gyfweliadau gyda chymeriadau, pobl ifanc a pherchnogion busnesau lleol a chafodd y ffilmiau eu lanlwytho ar dudalennau Facebook da:farn gwalchmai a da:farn llannerch-y-medd i’r cymunedau ryngweithio ymhellach.

Casgliadau

Roedd yn amlwg o’r cychwyn, y tu allan i’r  ysgol, mai ychydig iawn oedd yn gwybod am hanes lleol ac y dylid gwybod amdano er mwyn ei defnyddio i ddenu ymwelwyr i’r ddau bentref. Derbyniodd y ddwy dudalen Facebook sylwadau a chyfraniadau a rhai sylwadau pwysig am y cymunedau a’u teimladau ynghylch treftadaeth ei gilydd.  Roedd yna hefyd rai syniadau am gynlluniau peilot eraill y gellid eu profi yn eu hardaloedd.

Cynlluniau peilot eraill o ganlyniad i’r gwaith hwn

Calon Gudd Môn – prosiect dehongli ar gyfer Llannerch-y-medd, Maenaddwyn a Llandyfrydog

Amgueddfa Dros Dro – peilot rhannu atgofion, rhannau 1 a 2

Fideos

Dysgwch fwy am yr hyn rydyn ni’n ei wneud...01248 725 700

Arloesi Môn, Neuadd Y Dref Llangefni, Sgwar Bulkeley, Llangefni, Ynys Môn LL77 7LR