MônSar

Bwriad y peilot MônSar oedd hyfforddi gwirfoddolwyr i ddarparu a chyflwyno gwasanaeth newydd Achub ar yr Iseldir ym Môn a chynorthwyo’r darparwyr presennol i achub bywydau.

Drwy arian LEADER, roedd MônSar yn gallu sefydlu a rhedeg rhaglen hyfforddi i wella sgiliau gwirfoddolwyr mewn technegau chwilio ac achub sylfaenol a fyddai’n achub bywydau ac yn rhoi cysur i rai mewn angen, ac, yr un pryd yn cynorthwyo’r heddlu a’r gwasanaethau achub ym Môn.  Cafodd y gwirfoddolwyr eu hyfforddi mewn technegau chwilio, gofalu am gleifion, diogelwch y dŵr a chwilio’r dŵr a oedd yn gwella gallu’r grŵp i ddarparu gwasanaeth proffesiynol a gofalgar o ansawdd da.

 

Casgliadau

 

Mae MônSar wedi’i sefydlu ac yn llwyddiannus, yn cynnig darpariaeth sydd fawr ei angen ac mae’n ychwanegiad gwerthfawr at y gwasanaethau brys eraill, gan gynnwys yr heddlu a’r gwasanaeth ambiwlans.  Mae’n ariannu ei hunan ar hyn o bryd trwy weithgareddau codi arian.

Fideos

Dysgwch fwy am yr hyn rydyn ni’n ei wneud...01248 725 700

Arloesi Môn, Neuadd Y Dref Llangefni, Sgwar Bulkeley, Llangefni, Ynys Môn LL77 7LR