SiniMôn

In 2018 LEADER supported a mobile cinema pilot based on the experience of a successful one-off pop up cinema held at Theatr Fach in Llangefni in 2017

Yn 2018, cefnogodd LEADER beilot sinema symudol yn seiliedig ar brofiad sinema dros dro a gynhaliwyd unwaith yn Theatr Fach, Llangefni yn 2017.  Roedd y sinema dros dro yno am ddau ddiwrnod, dangoswyd tair ffilm gyda chynulleidfaoedd da a dangosodd hynny fod lle i sinema gymunedol. Bwriad y peilot LEADER 2018/19 oedd cynnal sinema mewn 10  lle ym Môn yn dangos ffilmiau da ac yn anelu, ymysg pethau eraill, at ganfod y ffordd fwyaf effeithlon ac effeithiol o ddarparu gwasanaeth symudol i gymunedau lleol a datblygu’r syniad o ddigwyddiadau dros dro ar draws Môn.

Gydag arian LEADER, cafwyd sgrin fawr, system sain ragorol, taflunydd ac offer cysylltiedig arbennig o dda i alluogo peilot SiniMôn i gyrraedd ei nodau o:

 

 • helpu cymunedau lleol i adeiladu perthynasau rhwng y cenedlaethau, hyrwyddo cynhwysedd cymdeithasol a helpu i daclo unigedd ac iselder
 • annog pobl i ddod allan o’u cartrefi i fynychu digwyddiadau cymdeithasol
 • ble bynnag y byddai hynny’n bosibl, hyrwyddo sgrinio ffilmiau yn y Gymraeg
 • dod â phrofiadau sinema symudol o ansawdd da sy’n hwylus i unigolion a theuluoedd nad ydyn nhw’n gallu fforddio teithio a thalu am ymweliadau â’r sinema naill ai ym Mangor neu Gyffordd Llandudno; a
 • sefydlu model busnes cynaliadwy ar gyfer y dyfodol.

 

Mae’r peilot wedi rhedeg ers Ebrill 2018 a chyda chefnogaeth ychwanegol oddi wrth LEADER i brynu sgrin ychwanegol a gwell offer, mae wedi cael y canlyniadau canlynol, y cyfan heb unrhyw hysbysebu:

 

 • Dangos 20 ffilm mewn 17 o fannau yn 2018 gyda chyfanswm y cynulleidfaoedd o 1636 o bobl
 • Dangos 14 ffilm mewn 14 o fannau yn 2019 gyda chyfanswm y cynulleidfaoedd o 1405 o bobl
 • Dangos 23 o wahanol ffilmiau, gan gynnwys ffilmiau yn Gymraeg, ar gyfer Gŵyl Cefni yn 2019
 • Dangos un ffilm yn yr awyr agored yng Nghaergybi yn 2018 a ddenodd 429 o bobl
 • Dangos Off y Grid yng Nghanolfan Porthmadog ddwywaith
 • helpu cymunedau lleol i drefnu eu digwyddiad a dewis ffilm ac felly dewis un perthnasol i’r gynulleidfa o dan sylw. Gweithiodd hynny’n dda gan ddenu cynulleidfaoedd hen ac ifanc
 • y ffilm fwyaf poblogaidd gafodd ei dangos amlaf yw’r Greatest Showman
 • adborth eithriadol o dda o bob dangosiad
 • cyflwynwyd goleuadau arddangos i wella’r profiad sinema ymhellach
 • darparwyd gwasanaeth proffesiynol.

 

DYFODOL SINIMÔN

 

Mae dyfodol SiniMôn ar seibiant dros dro oherwydd cyfnod clo’r pandemig Covid-19 ond mae yna ddyfodol os defnyddir y gwersi a dysgwyd fel sail i fodel busnes. Y cynnig ar hyn o bryd yw trosglwyddo’r offer i sefydliad megis Bro Môn a allai ddatblyg’r gallu i ddatblygu’r peilot ymhellach gyda model busnes sy’n canolbwyntio ar agweddau masnachol a chymunedol.

Fideos

SiniMôn -

Dysgwch fwy am yr hyn rydyn ni’n ei wneud...01248 725 700

Arloesi Môn, Neuadd Y Dref Llangefni, Sgwar Bulkeley, Llangefni, Ynys Môn LL77 7LR